Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viaIriss Iriss

May 11 2015

gooddreams
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viajoder joder
gooddreams
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać
— Bob Marley
Reposted fromsubiektywne subiektywne viajoder joder
gooddreams
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viajoder joder
7672 734e 500
Reposted fromtwice twice viaiamanartist iamanartist

May 10 2015

gooddreams
3099 9f2c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadecanelle decanelle
gooddreams
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarszczowa barszczowa viafourstrings fourstrings
gooddreams
balonik
Reposted frommajkey majkey vialentilka lentilka

May 09 2015

gooddreams
7811 a3ad
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialentilka lentilka
gooddreams
1957 01a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialentilka lentilka

May 06 2015

5263 64ea
Reposted fromtwice twice vialentilka lentilka

April 29 2015

gooddreams
5676 1e7c 500
Reposted fromrol rol
gooddreams
6431 8d69
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
gooddreams
0533 ad75 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream

April 27 2015

gooddreams
6692 b75c 500
Reposted fromrol rol

April 15 2015

gooddreams
3141 8582 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarol rol

April 14 2015

0324 1ff7

ekjohnston:

sassyrebelinpearls:

PLEASE

This is one of the best things that has EVER HAPPENED ON LIVE TELEVISION. You could not write this. People would say you were being too fanciful or ridiculous. The best things happen in real life.

William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.

April 13 2015

gooddreams
1708 6a47 500
Reposted fromkociola kociola viakomplikacja komplikacja

April 03 2015

gooddreams

March 30 2015

gooddreams
7436 488d 500
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl